O nás Přidejte se k nám

Rekonstrukce střechy

Poptat službu

Rekonstrukce střechy / Kompletní střešní práce / Opravy střech / Rekonstrukce krovu střechy / Stavební práce / Výměna střešní krytiny / Rekonstrukce ploché střechy / Rekonstrukce šikmé střechy / Rekonstrukce klempířských prvků střechy / Rekonstrukce střechy občanských budov / Rekonstrukce střechy školy / Rekonstrukce střechy nádražních budov / Rekonstrukce kostelních střech

Provedeme kompeletní rekonstrukci střechy, diagnostiku stavu a poradenství

Dlouholeté zkušenosti a práce na menších i rozsáhlých projektech nám umožňuje nalézat řešení v nejrůznějších situacích a poradit vám s nejlepším řešením. Nezabýváme se pouze střešními pracemi, ale obecně stavebími pracemi či rekonstrukcemi, takže určitě i pomůžeme pokud budete např. potřebovat spojit rekonstrukci střechy s částečnou nebo kompeltní rekonstrukcí celého objektu. Probereme s vámi vše od počátku až do konce.  

Rekonstrukce střechy.  Rekonstrukce střechy   Rekonstrukce střechy

Rekonstrukce střechy.  Rekonstrukce střechy.  Rekonstrukce střechy

 

Základní rozdělení střech

Ploché střechy

U ploché střechy můzeme mít "prakticky" 0 % spádu, ale jen v případě strešní PVC folie. Vždy je ale potřeba mít nejaky spád, tedy pokud nechceme mít na střeše bazén. I u PVC folie doporučujeme spád 2 % a více. Není dobré, když se drží na střeše kaluže a je potřeba, aby voda odtékala do střešních vpustí. Také lze zvolit asfaltový pás (elastek), ale u této varianty je potřeba minimální spád 3 %.

Šikmé střechy

Na šikmé střechy lze pokládat střešní tašky už od 22 % spádu. Pokud zvolíme napřiklad plechovou střechu formou velkoformátové plechové šablony (trapézových a nebo vlnitých desek), tak lze pokládat už od 8 % spádu. Také lze zvolit krytinu plechovou a to drážkovanou a falcovanou, tu lze pokládat už od 3% spádu, v takovém případě ale doporučujeme zabudovat mezi falce těsnící pásku, jelikož zvednutý falc není vodotěsný.

Základní technologické body ploché střechy

V případě, že při rekonstrukci střechy zvolíme asfaltový pás a máme na střeše položenou tepelnou izolaci (EPS a nebo minerálni vata), je potřeba položit první vrstvu samolepicího asfaltového pásu. Před položením samolepicího asfaltového pásu doporučujeme vložit do všech koutů klín atikový z minerální vaty. Tento klín nám slouží k tomu, aby nám v koutě nevznikl uhel 90 % a bylo pro nás bezpečnejší dělat spoj, následně můžeme vařit druhou vrstvu a to elastek - hydroizolační pás z SBS modifikovaného asfaltu s nosnou vložkou z polyesterové rohože, která je v podélném směru vyztužená skleněnými vlákny. Podélné vyztužení výrazně zlepšuje rozměrovou stabilitu pásu. Na horním povrchu je opatřen břidličným ochranným posypem. Na spodním povrchu je separační spalitelná PE folie. Pás je určený do hydroizolací střech ze dvou asfaltových pásů jako vrchní pás. Používá se pro hydroizolace nových i opravovaných/rekonstruovaných střech. Celoplošně se natavuje na podkladní SBS modifikovaný nebo oxidovaný asfaltový pás.

Pokud se rozhodneme pro PVC, tak na tepelnou izolaci taháme geotextilii a pak pokládáme a svařujeme PVC. PVC dělíme na přitežovaná a mechanicky kotvená.

Přitěžovaná

Jsou vyráběna z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují skleněnou výztužnou vložku. Používá se jako jednovrstvá hydroizolace střech stabilizovaná k podkladu přitížením. Fólie se volně klade a musí být celoplošně zakrytá a stabilizovaná dalšími vrstvami. Vrstvy pro stabilizaci musí fólii dostatečně přitižit, aby odolávala účinkům větru a tvarovým a rozměrovým změnám folie.

Vrstvami pro stabilizaci a zakrytí může být násyp kameniva nebo zeminy, dlažba, betonová deska apod. Folie v tloušťce od 1,5 mm je vhodná pro použití ve skladbě vegetačních střechy. Spoje fólii pod vegetačním souvrstvím musí být uzavřeny zálivkou.

Kotvená

Jsou vyráběna z PVC-P (měkčený polyvinylchlorid) a obsahují výztužnou PES (polyesterovou) vložku. Barevné provedení těchto fólií je šedé. Používají se pro vytvoření jednovrstvé, mechanicky kotvené hydroizolace plochých střech. Je možné ji použít i k izolaci šikmých a strmých střech. Folie se kotví k podkladu zpravidla ve spojích, v případě potřeby vysokého počtu kotev i v ploše folie. Folie DEKPLAN 76 má nejširší rozsah použití střešních skladeb do požárně nebezpečného prostoru. V autorizované zkušebně s ním bylo provedeno nejvíce zkoušek na trhu z hlediska chování při vnějším působení požáru, které jsou klasifkovány jako Broof (t3).

Základní technologické body šikmé střechy 

U šikmých střech je alfa omegou větrací mezera. Tato mezera vzniká mezi kontralatí a latí např. při mezikrokevním zateplení. Přímo na krov pokládáme vodorovně střesní difuzní folii, následně svisle na každý krov přiděláváme kontralatě, v 95 % je výška kontralatě 40 mm a následně vodorovně pokládáme latě. Větrací mezera nám slouží k odvádění vlhkosti (kondenzát) a také k tomu, abychom se v letním období v podkrovním bytě neupekli. Při nadkrokevním zateplení platí to samé, jen skladba se liší. Např. na krov pokladáme vodorovně prkna a nebo OSB desky, následně taháme vodorovně střešní parotěsnou folii, pak svisle nebo vodorovně dáváme např. EPS hranoly a mezi ně klademe zateplení, nasledně taháme vodorovně střešní difuzní folii a poté montujeme kontralatě a latě, opět nám vzniká vzduchová mezera.

Pokud se rozhodneme pro falcovanou krytinu a nebo pro šindel, je potřeba nahradit střešní latě bedněním, ideálně OSB deskami. V případě falcované krytiny je potřeba na bednění položit drenážní separační rohož, tato separačni rohož nám vymezuje vzduchovou mezeru mezi plechem a stahuje zkondenzovanou vlhkost. 

Druhy střešní krytiny

Pálená střešní taška (např. Tondach)

Základní surovinou je přírodní cihlářská hlína (jíl), která se míchá s vodou, suší vzduchem a vypaluje se ohněm. Zbarvení je přírodně čisté bez chemických přísad. Výroba je šetrná k životnímu prostředí. Použité výrobky lze umístit na skládku a bezproblémově recyklovat. Samozřejmě je možnost různé povrchové úpravy. Střešní tašky režné jsou bez povrchových úprav, jejich barva je závislá na složení suroviny a barva tašky je stejná v celém řezu. Je však možné, že se vlivem usazenin časem utvoří na povrchu tašek patina, která změní barevné působení celé střechy. Užitné vlastnosti tašky se však nemění.

Pro eliminaci usazování nečistot na povrchu tašek se vyrábí střešní tašky engobované a střešní tašky glazované.

Engobované střešní tašky

Tašky s povrchovou úpravou engoba jsou matné až pololesklé barevné tašky. Engoby jsou zušlechtěné rozplavené jíly s obsahem oxidů kovů, tyto jíly se nanáší na tašku před výpalem a natavují se na povrch tašky při teplotách nad 1000°C.

Glazované střešní tašky

Glazované tašky se vyrábí na stejném principu jako engobovaná s tím rozdílem, že nanášená směs obsahuje sklovité příměsi a tašky jsou tím pádem po vypálení vysoce lesklé.

 

Betonová střešní taška (např. Bramac)

Historie potvrzuje, že betonové tašky lze bez problémů používat déle než 100 let. Již při výrobě kvalita materiálu převyšuje  normou stanovené hodnoty. Betonová krytina je pevná, trvanlivá, mrazuvzdorná a v průběhu doby užívání se pevnost betonu ještě zvyšuje. Přitom použití betonových tašek neznamená větší zatížení střechy. Váha je srovnatelná s taškami z pálené hlíny. Betonové tašky s povrchovou úpravou Standard mají sametově matný hladký povrch s dvojnásobnou povrchovou úpravou, který představuje zlatou střední cestu v odolnosti střešní krytiny.

Povrch betonových tašek ošetřený úpravou Protector zajišťuje zvýšenou ochranu střechy před zašpiněním, mechem i proti povětrnostním vlivům a oděru. Střešní tašky s úpravou Protector PLUS jsou vyráběny pokročilou technologií. Zatímco povrch standardních tašek tvoří pouze několik vrstev barvy, u tašky s technologií Protector PLUS je navíc aplikována vrstva vysoce probarveného jemnozrnného mikrobetonu, která zaplní všechny nerovnosti a vytvoří dokonale hladký povrch. Tato povrchová úprava zvyšuje ochrannou schopnost střešní krytiny před usazováním mechů, nečistot a řas a zajišťuje dlouhodobou stabilitu její původní barevnosti.

Podobně jako u tašek s povrchovou úpravou Protector PLUS pracuje technologie STAR s využitím mikrobetonu, díky čemuž se docílí dokonale hladkého povrchu krytiny. Tašky STAR tak poskytují špičkovou barevnou stabilitu střešních tašek, zvýšenou odolnost proti oděru i kvalitní ochranu proti usazování špíny, mechů a lišejníků. Betonové tašky s povrchovou úpravou STAR disponují ještě vyšší odolností vůči povětrnostním vlivům. Navíc jsou do povrchové vrstvy implantovány speciální pigmenty, které odráží infračervené záření. Díky tomu nedochází v horkých dnech k přehřívání podkrovních místností. Střešní tašky s technologií STAR je součást střešní skladby Bramac COOL, která zajišťuje snížení teploty v horkých letních měsících až o 7° C.

 

Plechová střešní krytina (např. Satjam)

Je až 20x nižší než je hmotnost klasických těžkých střešních krytin, umožňuje optimalizovat náklady na stavbu domu již od samého počátku. Hmotnost krytiny Satjam Roof v provedení Alumat (slitina hliníku) je pouze 2 kg/m2, u ocelového provedení to je 4,7 Kg/m2. Vstupní materiál, vysoce kvalitní ocelový žárově pozinkovaný plech opatřený barevnou povrchovou úpravou, je nakupován u renomovaných dodavatelů, jako je např. ArcelorMittal, Myriad, Corus, v případě slitiny hliníku je dodavatelem norská společnost Hydro Norsk.

Hliníková střešní krytina vydrží 80 až 100 let s nízkými nároky na údržbu, záruka „SATJAM záruka Plus“ je poskytována až v délce 60 let.

Měděná střešní krytina má nadstandardní životnost 80-160 let a proto se často používá např. u občanských staveb, státních budov, nádražních budov, kostelů apod.

Rekonstrukce střechy.  Rekonstrukce střechy.  Rekonstrukce střechy

 

Střešni folie PVC

Jsou to systémy, které mají široký rozsah technologického provedení montáže – buď se může jednat o nejčastěji volné kotvené foliové systémy, které se mechanicky kotví ve třech stupnicích podle oblasti střechy (rohová, okrajová, středová část střechy), v každé z této části je hustota kotevních prvků na 1m2 různá. Hydroizolačním materiálem je válcovaná folie z měkčeného polyvinychloridu (PVC). Hydroizolační PVC krytina Fatrafol je dodávána jako ucelený střešní systém testovaný výrobcem. Součástí foliového systému je poplastovaný plech FATRANYL, ze kterého se zhotoví veškerý potřebný klempířský prvek, který bude k realizaci zapotřebí. PVC folie se horkovzdušným vařením na tyto klempířské prvky přitaví a vznikne pevný a celistvý celek. Dále co se týče sortimentu jsou tu separační podkladní a ochranné textilie, odvětrávací hlavice, tvarovky, střešní vtoky, kotvící prvky, tmely, lepidla, atd.

Výhody PVC folií

 • Nízká hmotnost do 3 kg/m2
 • Možnost montáže i v zimním ročním období (doporučená nejnižší teplota je -5°C z důvodu tvárnosti)
 • Snadné a okamžité spojení horkým vzduchem, bez přítomnosti plamene
 • Teplotní rozsah odolnosti vůči teplotním vlivům -40 °C  až +130 °C
 • Široký sortiment systémových prvků (rohy, lišty, vpusti, chrliče, odvětrávací komínky...)
 • Snadná a levná oprava v případě mechanického poškození druhé osoby (příklad – elektrikář při montáži TV antény upustí ostrý předmět a prorazí díru do folie)
 • Dokážou přenášet pohyby konstrukce střechy (velká výhoda oproti asfaltovým nebo modifikovaným pásům, které z důvodu celoplošného natavení praskají)
 • Rozměrová stálost a vodotěsnost
 • Možnost pokládky na jakýkoliv materiál, který se používá ve stavebnictví (dřevo, beton, asfaltovou krytinu, polystyren, vata, ...)
 • Bezúdržbovost

Nevýhody PVC fólií

 • V PVC foliích jsou přítomná změkčovadla, která se časem vyplaví a díky tomuto jevu folie zkřehne a ztrácí hydroizolační vlastnosti. Zvýšit životnost folie lze tak, že při investici nešetřit a zvolit folii o vyšší tloušťce.
 • Nejčastěji se používá folie o tloušťce 1,5 mm, je lepší spíše volit tloušťku 1,8 mm (nejlépe 2 mm), díky této investici na větší tloušťce folie se investované finanční prostředky výrazně zhodnotí a radikálně zvýší životnost izolantu.

 

Kdy je nutné rekonstrukci střechy nahlásit a kdy není

Dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb platí, že pokud jsou vámi chystané/potřebné práce definovány jako udržovací, není nutné takové práce stavebnímu úřadu nahlašovat. 

V kterých případech je nutné práce hlásit úřadům

 • pokud je stav střechy rizikem pro osoby v objektu
 • památkově chráněná stavba
 • pokud rekonstrukce střechy vyžaduje dodatečné stavební úpravy
 • pokud je rekonstrukce střechy rizikem pro životní prostředí
 • pokud rekonstrukce zasáhne do nosné konstrukce střechy (krovu)

Umíme provést kompletní střešní práce, pokrývačské práce i stavební práce, klempířské práce, zkrátka nejen střechy, ale i vše co s tím souvisí.

Odešlete nezávaznou poptávku nebo se zeptejte když si nebudete vědět rady, pomůžeme vám!

Poptat službu

Reference

NejŘemeslníci.cz

Oceňuji rychlost reakce na mou poptávku i velmi flexibilní termín zpracování. Prace také odvedena perfektně.

Firmy.cz

- naprostá spokojenost , pan malíř je šikovný a precizní , vymalování pokoje bylo výborné a cena také dobrá

Facebook

Skvělá komunikace, rychlá a dobře odvedená práce. Děkuji
Poptat službu

Poptejte Ferdovy služby

Profesionální přístup k zákazníkům a kvalitně odvedená práce jsou pro nás prioritou

K poptávce